نشانی ما

 

 

 

 

تلفن آسایشگاه: 9-33806550-031

ساعات بازدید :همه روزه از 10 صبح الی 5 بعدازظهر

نشانی :اصفهان انتهای خیابان امام خمینی فلکه دانشگاه صنعتی حدفاصل خیابان های محمود آباد و امین آباد سرای سالمندان صادقیه.

ایمیل:info@sadeqieh.ir

 

: محل جغرافیایی