اخبار روزانه صادقیه


مراسم عزاداري در روز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع)

روابط عمومي آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه/طبق روال همه ساله به مناسبت شهادت ششمين اختر تابناك آسمان ولايت وامامت و رئيس مذهب تشيع حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم عزاداري با حضور سالمندان ‚پرسنل و هيات مديره در حسينيه ي آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه برگزار گرديد.