اخبار روزانه صادقیه


صادقيه در روز ميلاد حضرت معصومه(ع) و ميزباني از مردم

روابط عمومي خيريه ي آسايشگاه سالمندان صادقيه ي اصفهان‚به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت معصومه (ع) و گراميداشت روز دختر‚گروه هاي زيادي از جمله مردم فلاورجان‚درمانگاه شماره 2 فلاورجان و مجتمع كوثر زير نظر بنياد شهيد فلاورجان‚از خيريه ي سالمندان صادقيه بازديد و با اهدا ميوه و شيريني و دف زني‚سالمندان را شاد نمودند.