اخبار روزانه صادقیه


جشن ميلاد حضرت امام رضا (ع)

روابط عمومي آسايشگاه خيريه ي سالمندان صادقيه اصفهان‚طبق روال همه ساله مراسم جشن ميلاد با سعادت هشتمين اختر تابناك آسمان ولايت و امامت حضرت امام رضا (ع) با حضور سالمندان‚هيات مديره و ملاقات كنندگان محترم در سالن اجتماعات آسايشگاه صادقيه اجرا و مديرعامل محترم خيريه ي سالمندان صادقيه‚حاج آقا كريم پوستي به كليه شركت كنندگان در جشن خوش آمد گويي نمودند.

همچنين از سركار خانم سرافراز و خانم شفيعي و مجريان جلسه آقايان شاهپوري‚مانيان و بقيه ي هنرمندان كه ما را در برگزاري جشن مورد حمايت قرار دادند تقدير و تشكر به عمل آمد.