اخبار روزانه صادقیه


مراسم بزرگداشت روز خانواده و تكريم از بازنشستگان

روابط عمومي آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان‚به مناسبت بزرگداشت روز خانواده و تكريم از بازنشستگان‚ مراسم جشني با حضور اعضا ی هیئت مدیره و رياست صندوق بازنشستگان استان اصفهان و جناب  آقاي سيستاني معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداری اصفهان در سالن اجتماعات آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه تشكيل شد.

در اين مراسم كه با حضور اعضای هیئت مدیره ‚شعرا‚انديشمندان و فرهيختگان استان اصفهان تشكيل شده بود ابتدا تلاوت آيات قرآن كريم خوانده شد‚سپس حاج آقا كريم پوستي مديرعامل آسايشگاه ‚ضمن خير مقدم به كليه حضار در خصوص حفظ کرامت سالمندان عزیز سخنرانی کردند.

سپس اقاي دكتر فشاركي نائب رییس هيات مديره آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه ‚آقاي عبادي رياست صندوق بازنشستگان‚ حاج محمود كتيرايي بازرس هیئت مدیره و جناب آقاي سيستاني معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري اصفهان در خصوص خدمت به مردم و نيازمندان جامعه صحبت نمودند.در آخر مراسم گروه هنري مركز فرهنگي (باغ تجربه) با اجرا تاتر‚سالمندان و حضار را شاد نمودند.

در پايان با ذكر صلوات نماز جماعت به امامت حاج آقا فاتحي در نماز خانه آسايشگاه خيريه صادقيه اصفهان برگزارگرديد.و از سالمندان عزيز خيريه ي صادقيه و بخش ويژه آسايشگاه (شهروندان ارشد)عيادت به عمل آمد.