اخبار روزانه صادقیه


بازديد جناب آقاي دكتر اصغري رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

روابط عمومي آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه‚در تاريخ 19/8/94 روز سه شنبه جناب آقاي دكتر اصغري رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان ديدن و پس از بازديد و گفتگو با مدد جويان اظهار داشتند خدمت به چنين عزيزاني بي ترديد از هرعبادتي بالاتر مي باشد و امروز توفيقي بود كه از مادران و پدران سالمندان خيريه صادقيه عيادت كرديم.و از مدير عامل محترم خيريه سالمندان صادقيه حاج آقا كريم پوستي و همكارانشان و اعضاي هيئت مديره اين مركز و كاركنان اين مجموعه تشكر مي كنيم كه در اين دنياي مادي زده چون چراغ فروزان مي درخشند و الهام بخش مي باشند.و در پايان قول مساعدت و همكاري در زمينه خدمت رساني به اين مدد جويان نيازمند اعلام نمودند و بيان فرمودند كه ان شاء الله در آينده با همكاري ديگر مسؤلين دلسوز بتوانيم بيمارستاني براي سالمندان احداث نماييم.