اخبار روزانه صادقیه


بازديد فرماندهان و كاركنان ناحيه مقاومت بسيج سپاه امام صادق(ع)

روابط عمومي آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان‚در مورخ 30/8/94 فرماندهان و كاركنان ناحيه مقاومت بسيج سپاه امام صادق(ع) از آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه اصفهان ديدن نمودند و پس از بازديد از سالمندان در سالن اجتماعات آسايشگاه خيريه سالمندان صادقيه تجمع نمودند و مديرعامل آسايشگاه حاج آقا كريم پوستي ضمن خير مقدم گويي خلاصه اي از تاريخچه خيريه سالمندان صادقيه را خدمت حضار ارائه و پس از آن روحاني گروه بازديد كننده سخنراني نمودندو نماز جماعت به اتفاق مددجويان برگزار شد و جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت.