اخبار روزانه صادقیه


بازديدمديركل اجتماعي استانداري اصفهان جناب آقاي ابراهيمي درنوروز 95 ازسراي سالمندان صادقيه

به مناسبت فرا رسيدن عيد نوروز 95‚صبح روز يكشنبه اولين روزعيد سراي سالمندان صادقيه افتخار ميزباني صد ها نفر از مردم خير و نيكوكار بود كه ضمن عيادت با اهدا گل‚شيريني‚ميوه و ناهار سالمندان راخشنود نمودند.

دربين ملاقات كنندگان حاج آقا ابراهيمي مدير كل امور اجتماعي استانداري اصفهان و خانواده محترمشان حضور داشتند و از مددجويان خيريه سالمندان صادقيه بازديد كردند.و به كليه سالمندان و پرسنل سال نو را تبريك گفتند.