اخبار روزانه صادقیه


بازديد شهردار اصفهان دكتر جمالي نژاد و برخي مديران شهري در نوروز 95 از سراي سالمندان صادقيه

در بعدازظهر اولين روز عيد نوروز 95‚شهردار محترم اصفهان جناب آقاي دكتر جمالي نژاد به اتفاق جناب آقاي بركت شهردار محترم منطقه 12 و آقاي دكتر صادقيان مديركل بهزيستي استان اصفهان و برخي مديران شهري درمحل آسايشگاه صادقيه حضور و از سالمندان و بخش هاي مختلف اين مركز ديدار نمودند.

در اين ديدار‚حاضران به ويژه حاج آقا كريم پوستي مديرعامل سراي سالمندان صادقيه و اعضاي محترم هيئت مديره از حضور شهردار و كليه همراهان و مديران شهري به گرمي استقبال نمودند.شهردار اصفهان كه در اولين روز سال 95 به ميان اين سالمندان آمده بود تاكيد داشت اين بزرگ تر ها به گونه اي سرمايه هاي اصلي شهرهستند.و حضور آن ها در شهر باعث بركت شهر مي شود.وي ادامه داد ما بايد در راستاي حفظ حرمت و نگهداري اين سرمايه ها تلاش كرده و در خدمت رساني به آن ها هر آنچه از دستمان بر مي آيد را انجام دهيم.

تصاویر مربوط:

http://www.sadeqieh.ir/gallery/gallery/Views/eyd/1-18-100/