اخبار روزانه صادقیه


بازدید سرکار خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی اصفهان از سرای سالمندان صادقیه

در تاریخ  96/12/26 سرکار خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی اصفهان به اتفاق جناب آقای فیاض معاون توان بخشی بهزیستی در محل آسایشگاه صادقیه حضور و از سالمندان و بخش های مختلف مرکز دیدارنمودند  و در فضای صمیمی این عزیزان را مورد دلجویی قرار دادند.