اخبار روزانه صادقیه


خیریه سالمندان صادقیه برگزیده دریافت لوح تقدیر و تندیس اولین نکوداشت تجلیل از خدمات انجمن های خیریه بهداشتی-درمانی استان اصفهان شد

به پاس خدمات ارزشمند و مدیریت تاثیر گذار، خیریه سالمندان صادقیه اصفهان در حوزه سلامت ، برگزیده دریافت لوح تقدیر و تندیس اولین نکوداشت تجلیل از خدمات انجمن های خیریه بهداشتی-درمانی استان اصفهان از طرف مجمع خیرین سلامت کشور، نماینده محترم ولی فقیه ، امام جمعه اصفهان،استاندار محترم و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شد.