اخبار روزانه صادقیه


بازدید پزشکان و پرستاران بیمارستان تخصصی خانواده از سرای سالمندان صادقیه

به مناسبت هفته جهانی قلب سالم و روزسالمند تعدادی از پزشکان و پرستاران بیمارستان تخصصی خانواده در سه روزمتوالی از خیریه سالمندان صادقیه بازدید نمودند و به صورت رایگان از سالمندان عزیز چکاپ (وبزیت پزشک ، انجام آزمایش ، اندازه گیری علائم حیاتی ) به عمل آوردند.